Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Koncepcja restrukturyzacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Czaplinku PDF  | Drukuj |  Email
Autor: Robert Patrzyński   
24.11.2011.
Początek roku szkolnego 2011/2012 dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku nie zaczął się w tradycyjny sposób. To, co powinno charakteryzować szkołę, czyli pewna stabilność, bezpieczeństwo i trwałość, zostało w znaczny sposób naruszone. Zarząd starostwa ujawnił plany, dotyczące restrukturyzacji Zespołu. Plany (podyktowane względami oszczędnościowymi) były tak drastyczne, że zmieniały obraz szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Czaplinku.
Projekt starostwa w pierwszej fazie przewidywał przeniesienie klas LO do budynku na ulicy Grunwaldzkiej, gdzie od lutego 2012 miały funkcjonować klasy LO, Technikum i ZSZ. Druga faza przewidywała minimalizację kosztów utrzymania internatu szkolnego i oderwanie od czaplineckiej szkoły Centrum Kształcenia Praktycznego. Innymi słowy Zespół Szkół w Czaplinku, miał w praktyce mieścić się w jednym budynku na ulicy Grunwaldzkiej.  Do budynku przy ulicy Parkowej, gdzie dotychczas mieściło się liceum, postanowiono przenieść ośrodek z Bobrowa, zaś na jego miejscu powstałby Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt.     
Zamysły były tak szokujące, że wywołały społeczną burzę wśród mieszkańców Czaplinka, której skutkiem były spotkania przedstawicieli Powiatowej Komisji Oświaty i Zarządu z jednej strony a Burmistrzem, Radą Gminy, rodzicami, nauczycielami i uczniami z drugiej. W toku tych spotkań i rozmów pojawiły się alternatywne koncepcje restrukturyzacji Zespołu, tworzone przez nauczycieli i rodziców. Ich zadaniem było stworzenie takiego rozwiązania, które zadowoliłoby i jedną i drugą stronę. Ostatecznie Starostwo przychyliło się do jednej z nich. Mówi ona o tym, żeby internat i kadry przenieść na ulicę Parkową, natomiast opuszczony budynek na ulicy Pławieńskiej przekształcić w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt. Dzięki takiemu rozwiązaniu Zespół obejmowałby dwa budynki dydaktyczne: Parkowa (LO) i Grunwaldzka (Tech. i ZSZ). W tej koncepcji każdy rodzaj szkoły miałby szansę nie tylko przejścia kryzysu demograficznego, ale także szansę dalszego rozwoju. Budynki zaś, w których dotychczas mieściły się szkoły, nadal byłyby tradycyjnymi miejscami oświatowych działań, a gmina Czaplinek nie zostałaby pozbawiona żadnego z typów szkolnictwa ponadgimnazjalnego.     
Czy w Czaplinku może powstać taki Ośrodek? Zdaję sobie sprawę, że może to zaniepokoić przynajmniej część mieszkańców naszej miejscowości. Wokół takich ośrodków narosło wiele legend i niedomówień. Fakt, nie jest to młodzież potulna, grzeczna i skora do nauki. Fakt, że taki ośrodek w centrum miasta może rodzić pewien niepokój. To wszystko prawda. Proszę jednak wziąć pod uwagę kilka moich przemyśleń:
  •  LO pozostaje w budynku przy ulicy Parkowej i funkcjonuje razem z Internatem
  • pod sprawnym zarządem taki ośrodek nie stanowi żadnego zagrożenia dla społecznego otoczenia
  • budynek internatu jest tak duży, że po przebudowie spełni polskie i unijne normy wychowawcze oraz dydaktyczne
  • w Czaplinku powstanie nowa szkoła (ośrodek pełni także taką funkcję), co daje szansę na nowe miejsca pracy, nie tylko dla nauczycieli
  • szkoła w ośrodku nie byłaby konkurencją dla żadnego z rodzajów szkół w Czaplinku, zwłaszcza dla czaplineckiego gimnazjum, ponieważ dziewczęta, byłyby kierowane tutaj spoza gminy
  • pomysł ośrodka już uzyskał akceptację Burmistrza, Rady Gminy i naszej Komisji Oświaty

Czy taka koncepcja Zespołu Szkół w Czaplinku i stworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego urealni się? Nie wiem, ale wszystko zależy od dobrej woli starostwa, władz naszego miasta i nas - mieszkańców. Wspólne poszukiwanie rozwiązań nie dzieli a łączy. Bądźmy społeczeństwem obywatelskim, bądźmy społeczeństwem otwartym.

Robert Patrzyński    

 

Zmieniony ( 02.01.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »